Cursuscentrum de Zonnewijzer

Agenda

Zin geven aan je Leven

Leven met het Jaar

Ik Ben-woorden

Contact

Cursuscentrum de Zonnewijzer

De zon geeft licht en warmte, en maakt daardoor ons leven op aarde mogelijk. Cursuscentrum de Zonnewijzer wil wijzen op geestelijk licht en warmte, die kunnen helpen om ons verder te ontwikkelen.

Cursuscentrum de Zonnewijzer is in 2018 opgericht door Sylvia Kwarten.

Zij is van huis uit (onderwijs)sociologe en heeft zich diepgaand bezig gehouden met psychologie en theologie. Al van jongs af aan is zij gefascineerd door ontwikkeling en door de verhouding tussen “ik” en “wij”. De rode draad in haar leven en werk is dan ook de wens om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van mens, organisatie en samenleving.

Haar belangrijkste inspiratiebronnen liggen in de Christengemeenschap, de antroposofie en de natuur.

Zie ook: https://www.linkedin.com/in/sylvia-kwarten/

Wanneer in de spiegel van de mensenziel de hele gemeenschap kan leven,
en in de gemeenschap leeft de kracht van elk individu,
dan brengt dat de mensheid genezing.

- Rudolf Steiner -


Agenda

Ik Ben-lezing

Woensdag 19 juni 2019 van 20.00-22.00 uur

Studiecentrum voor Antroposofie Den Bosch, IJsselsingel 1 in Den Bosch (de Oosterhoeve)

Ik Ben-cursus

Woensdagen 28 augustus, 4, 11, 18 en 25 september, 2 en 9 oktober 2019 van 20.00-22.00 uur

Studiecentrum voor Antroposofie Den Bosch, IJsselsingel 1 in Den Bosch (de Oosterhoeve)


Zin geven aan je Leven

Wat geeft ons leven zin? Niet het najagen van geluk, maar betekenis geven aan ons leven maakt onze tijd op aarde de moeite waard. Maar hoe doe je dat? Vier pijlers geven aan, hoe je een zinvol leven kunt leiden. Deze pijlers zijn: erbij horen, een doel hebben, levensverhalen vertellen en transcendentie.

De belangrijkste doelstelling van de mens is, de zin van zijn leven te ontdekken.
- Viktor E. Frankl

Je wordt niet gelukkig door het geluk na te jagen. Je wordt gelukkig door een zinvol leven te leiden.
- Harold S. Kushner

De zin van het leven bestaat daaruit, dat goddelijke wezens de mensen steeds meer laten meewerken aan de ontwikkeling van het bestaan.
- Rudolf Steiner

Als mensen uitleggen wat betekenis geeft aan hun leven, wijzen ze op het contact met andere mensen en ergens bij horen; een motiverend doel waaraan ze hun tijd kunnen besteden; het scheppen van een coherent verhaal van hun leven waardoor ze zichzelf en de wereld beter gaan begrijpen; en mystieke ervaringen waarin ze boven zichzelf uitstijgen.
- Emily Esfahani Smith


Lezing Zin geven aan je Leven

De lezing geeft antwoord op de vraag:

De lezing duurt 2 uur.

De lezing heeft een workshop-karakter, en bestaat uit een inhoudelijke inleiding over de 4 pijlers van zingeving, afgewisseld met vragen en gesprek. Halverwege is er een pauze met koffie, thee en iets lekkers.

Datum, tijd en plaats: De al geplande lezingen staan in de Agenda.

In overleg zijn ook andere data, tijden en plaatsen mogelijk.

Kosten: 10 euro.

Als je interesse hebt, meld je dan aan: of 06-14026786 (Sylvia Kwarten)


Cursus Zin geven aan je Leven

In de cursus gaan we dieper in op de vraag, hoe de pijlers van zingeving ons kunnen helpen om ons eigen leven méér zin te geven.

De bijeenkomsten duren 2 uur.

De bijeenkomsten hebben een werkkarakter, en bestaan uit een inhoudelijke inleiding over één pijler van zingeving, afgewisseld met vragen en gesprek. Halverwege is er een pauze met koffie, thee en iets lekkers. Daarnaast is er een werkboekje waarmee de deelnemers thuis verder kunnen werken aan hun persoonlijke zingeving.

Aantal deelnemers: we werken in kleine groepen van minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Kosten: 80 euro voor de hele cursus plus het werkboekje. Reductie is mogelijk, neem hiervoor contact op. Extra donaties zijn welkom.

Data, tijd en plaats: De al geplande cursussen staan in de Agenda.

In overleg zijn ook andere data, tijden en plaatsen mogelijk.

Als je interesse hebt, meld je dan aan: of 06-14026786 (Sylvia Kwarten)


Leven met het Jaar

De jaarfeesten zijn in wezen natuurfeesten. Ze weerspiegelen het verloop van lente, zomer, herfst en winter, en van de daarmee verbonden processen van groeien, bloeien, vrucht dragen en afsterven. Deze kunnen ons kracht geven voor onze eigen levensprocessen.

Daarnaast zijn de jaarfeesten ook algemeen-menselijke feesten, die al in voorchristelijke tijden gevierd werden. Dat komt doordat ze met elkaar een afspiegeling vormen van de hele levensloop van de mens, en ons veel levenswijsheid kunnen schenken.

Tenslotte kennen we de jaarfeesten als christelijke feesten. De jaarfeesten van de Kersttijd gaan over de geboorte van Christus, de jaarfeesten van de Paastijd over het sterven en de opstanding van Christus, en de jaarfeesten van de Johannestijd en de Michaëlstijd over het leven van de mens. Ze kunnen ons door het jaar heen dragen.

De feesten stemmen overeen met de belevingen die we in de natuur kunnen opdoen en zijn tevens beelden van de gebeurtenissen uit het leven van elk mens. De levensweg van Christus staat ingeschreven in de jaarfeesten.
- Lidwien van Geffen

De christelijke feesten begeleiden het ritmisch verloop van de seizoenen als gouden kralen aan een bontgekleurde ketting.
- Emil Bock

Feesten zijn knooppunten in het jaar, die ons verbinden met de geest van het heelal.
- Rudolf Steiner


Lezing Leven met het Jaar

De lezing geeft antwoord op de vraag:

De lezing duurt 2 uur.

De lezing heeft een workshop-karakter, en bestaat uit een inhoudelijke inleiding over de 4 seizoenen en de jaarfeesten, afgewisseld met vragen en gesprek. Halverwege is er een pauze met koffie, thee en iets lekkers.

Kosten: 10 euro. Reductie is mogelijk, neem hiervoor contact op. Extra donaties zijn welkom.

Datum, tijd en plaats: in overleg.

Als je interesse hebt, meld je dan aan: of 06-14026786 (Sylvia Kwarten)


Cursus Leven met het Jaar

In de cursus gaan we dieper in op de vraag, hoe de seizoenen en de jaarfeesten ons kracht kunnen geven voor ons eigen leven.

De bijeenkomsten duren 2 uur.

De bijeenkomsten hebben een werkkarakter, en bestaan uit een inhoudelijke inleiding over één seizoen en de daarmee verbonden jaarfeesten, afgewisseld met vragen en gesprek. Halverwege is er een pauze met koffie, thee en iets lekkers. Daarnaast is er een werkboekje waarmee de deelnemers thuis verder kunnen werken aan hun persoonlijke verhouding tot de seizoenen en de jaarfeesten.

Aantal deelnemers: we werken in kleine groepen van minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Kosten: 80 euro voor de hele cursus plus het werkboekje. Reductie is mogelijk, neem hiervoor contact op. Extra donaties zijn welkom.

Datum, tijd en plaats: in overleg.

Als je interesse hebt, meld je dan aan: of 06-14026786 (Sylvia Kwarten)


Ik Ben-woorden

Het lijkt wel alsof het Ik in onze samenleving steeds belangrijker wordt, en alsof de samenleving zèlf daardoor steeds meer uiteenvalt in losse individuen. Maar als we verder kijken, zien we dat dit alleen maar gaat over het lagere Ik, dat verbonden is met onze lichamelijke werkelijkheid.

Christus laat ons zien dat er ook een hoger Ik bestaat, dat verbonden is met de geestelijke werkelijkheid. Dit Ik wil juist afzonderlijke mensen met elkaar verenigen en gemeenschap vormen.

Met de 7 Ik Ben-woorden wil Christus aan ons laten zien wie hij wezenlijk is.

Jezus leert dat de mens wordt geleid door het hem geschonken zelfstandige ik, en dat iedereen in zichzelf het Ik Ben, het goddelijke in hemzelf, moet ontdekken.
– Rudolf Steiner

De aanwezigheid van Christus in de zeven Ik Ben-woorden ontsluit een innerlijke kracht die voor de oefenende mens tot fundament van het dagelijks leven wordt.
– Craig Wiggins

Hoe meer het ik zich op de juiste wijze ontwikkelt – en dat gebeurt in navolging van Christus – des te meer zal het de gemeenschap zoeken.
- Friedrich Rittelmeyer


Ik Ben-lezing

De lezing geeft antwoord op de vraag:

De lezing duurt 2 uur.

De lezing heeft een workshop-karakter, en bestaat uit een inhoudelijke inleiding over de 7 Ik Ben-woorden, afgewisseld met vragen en gesprek. Halverwege is er een pauze met koffie, thee en iets lekkers.

Datum, tijd en plaats: De al geplande lezingen staan in de Agenda.

In overleg zijn ook andere data, tijden en plaatsen mogelijk.

Kosten: 10 euro. Reductie is mogelijk.

Als je interesse hebt, meld je dan aan: of 06-14026786 (Sylvia Kwarten)


Ik Ben-cursus

In de cursus gaan we dieper in op de vraag, hoe de Ik Ben-woorden van Christus ons kunnen helpen bij onze eigen Ik-ontwikkeling.

De bijeenkomsten duren 2 uur.

De bijeenkomsten hebben een werkkarakter, en bestaan uit een inhoudelijke inleiding over één Ik Ben-woord, afgewisseld met vragen en gesprek. Halverwege is er een pauze met koffie, thee en iets lekkers. Daarnaast is er een werkboekje waarmee de deelnemers thuis verder kunnen werken aan hun persoonlijke verhouding tot de Ik Ben-woorden.

Aantal deelnemers: we werken in kleine groepen van minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Kosten: 140 euro voor de hele cursus plus het werkboekje. Reductie is mogelijk, neem hiervoor contact op. Extra donaties zijn welkom.

Data, tijd en plaats: De al geplande cursussen staan in de Agenda.

In overleg zijn ook andere data, tijden en plaatsen mogelijk.

Als je interesse hebt, meld je dan aan: of 06-14026786 (Sylvia Kwarten)


Contact

Sylvia Kwarten
Karel de Grotelaan 242
5653 HD Eindhoven
06 1402 6786

www.cursuscentrumdezonnewijzer.nl

Nieuwsbrief

Als je op de hoogte wilt blijven van de toekomstige lezingen en cursussen van De Zonnewijzer, meld je dan aan voor de digitale Nieuwsbrief: .

Wilfried Nauta Webdesign · AntroVista - gids in antroposofisch Nederland en België · 2495